Bố cục layout template blogspot theo phong cách của bạn

Việc bố trí lại việc hiển thị các thành phần trên một giao diện là rất cần thiết. Với mỗi giao diện sẽ lại có những vị trí được bố cục nhất định. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách bố trí lại giao diện cho blogger.

Trước tiên chúng ta sẽ vào Bố cục, tại đây sẽ hiện ra những vị trí mà chúng ta có thể thêm, sửa, xóa các tiện ích cho blogger.

Bố cục lại giao diện blogger

Vì phần này khá dài nên các bạn sẽ xem chi tiết trong video phía dưới đây. Chúc các bạn thành công!

Video hướng dẫn bố trí lại giao diện