Getresponse

Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Việc thu thập Email của khách hàng phải thông qua Form. Chính vì vậy, tạo Form là việc làm đầu tiên sau khi đã có được chiến dịch Email Marketing.

Để tạo Form ta vào Web Forms > Create New, lúc này chúng ta sẽ được đưa đến trang tạo form. (cần chú ý: phải chọn chiến dịch trước để không bị nhầm lẫn).

Tạo form thu thập thông tin khách hàng
Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Ở bước này (Design) ta sẽ chọn 1 mẫu sẵn có làm form của chúng ta. Mặc định form chỉ có 2 trường là: Name và Email. Chúng ta có thể thêm các trường khác như: địa chỉ, điện thoại … của khách hàng. Chúng ta cũng có thể thay đổi chiều rộng của form, màu sắc, tiêu đề form…

Tạo form thu thập thông tin khách hàng
Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Sau khi đã chỉnh sửa form theo đúng yêu cầu của mình, nhấn vào “Save Web Form” và “Next Step”.

Bước tiếp theo ta sẽ thực hiện cài đặt một số thông số như sau:

Tạo form thu thập thông tin khách hàng
Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Web Form Name: Tên của Form, ta sẽ đặt cho nó 1 tên phù hợp với mục đích của chúng ta.

Confirmed opt-in: Cái này phụ thuộc vào lúc ta thiết lập chiến dịch. Nếu muốn thay đổi chúng ta chỉ việc thay đổi thiết lập của chiến dịch.

Subscription via Facebook: Lựa chọn có để khách hàng đăng ký qua Facebook hay không.

Sau khi khách hàng nhấn vào nút đăng ký của Form thì khách hàng sẽ được chuyển đến trang “cảm ơn”. Sẽ có 3 lựa chọn:

  1. Default Thank-you page“: Mặc định của hệ thống sẽ đưa khách hàng đến trang cảm ơn này.
  2. Custom Thank-you page“: Nếu chúng ta có trang “cảm ơn” riêng thì điền địa chỉ vào đây.
  3. Stay on current page“: Nếu muốn sau khi khách hàng đăng ký thì họ vẫn ở tại trang đăng ký thì chọn.

Nhấn vào “Save Web Form” và “Next Step” để chuyển qua bước cuối cùng.

Tạo form thu thập thông tin khách hàng
Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Bước cuối cùng này ta sẽ chọn nơi chúng ta xuất bản form. Có 3 lựa chọn, tùy theo nhu cầu chúng ta sẽ lựa chọn sao cho phù hợp. Thông thường là lựa chọn mặc định đầu tiên. Đến đây, chúng ta đã có Code của Form, hãy copy code này đặt vào bất cứ vị trí nào trên website của bạn để bắt đầu thu thập danh sách khách hàng.

Chúc các bạn thành công!

Related posts

Tạo thư trả lời tự động Autoresponse trong Getresponse

admin

Tạo bản tin mới newsletters cho khách hàng

admin

Thêm thành viên vào chiến dịch thủ công

admin