Getresponse

Thêm thành viên vào chiến dịch thủ công

Thêm thành viên thủ công

Việc thêm thành viên đôi khi cũng gặp trong thực tế mặc dù chúng ta đã dùng form để thu thập thông tin. Getresponse hỗ trợ chúng ta 2 cách thêm thành viên: thêm từng thành viên vào chiến dịch và thêm cả một danh sách có sẵn.

Thêm thành viên vào chiến dịch thủ công

Thêm từng thành viên

Truy cập vào Contact > Add contact. Mặc định hệ thống sẽ cho bạn thêm tên và địa chỉ email của thành viên. Ta cũng có thể thêm các thông tin khác như mobile, địa chỉ…. Để thêm các thông tin bạn nhấn vào Assign custon field và chọn thông tin muốn thêm.

Thêm thành viên thủ công

Nếu muốn gửi ngay bức thư Day 0 thì tick vào, tick thêm vào I have permission to add this contact to my list rồi nhấn Add contact. Bạn có thêm bao nhiêu tùy ý.

Thêm một danh sách email

Để thêm nhiều contact một lúc bạn sẽ vào Contacts > Import Contact. Tại đây sẽ cho bạn lựa chọn 3 cách để thêm vào như:

  • Thêm nhiều contact, mỗi contact trên 1 dòng
  • Upload 1 file chứa danh sách
  • Lấy danh sách từ nhà dịch vụ thứ 3

Thêm thành viên thủ công

Như vậy là bạn đã biết cách thêm thành viên. Chúc các bạn thành công.

Related posts

Giải pháp Email Marketing chuyên nghiệp Getresponse

admin

Tạo Survey khảo sát khách hàng trong Getresponse

admin

Tạo form thu thập thông tin khách hàng

admin