Tạo và chỉnh sửa landing page

Tạo và chỉnh sửa trang Landing Page

Tạo trang Landing Page rất quan trọng trong việc chúng ta thu thập email, bán hàng … Chúng ta có thể tự tạo trang Landing Page, cũng có thể sử dụng các trang Landing Page của Getresponse. Các t...
Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Tạo form thu thập thông tin khách hàng

Việc thu thập Email của khách hàng phải thông qua Form. Chính vì vậy, tạo Form là việc làm đầu tiên sau khi đã có được chiến dịch Email Marketing. Để tạo Form ta vào Web Forms > Create New, lúc nà...
Đăng ký tài khoản getresponse

Đăng ký tài khoản Getresponse miễn phí 1 tháng

Getresponse ngày càng được nhiều người biết đến và là công cụ Email Marketing hàng đầu thế giới. Bạn hãy đăng ký tài khoản Getresponse để sở hữu ngay 1 tài khoản Getresponse miễn phí và trải nghiệm n...