Hiển thị 61–72 của 91 kết quả

Bàn Phím Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 – Dell Vostrol 5568 có đèn

630.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 - Dell Vostrol 5568 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn Phím Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 – Dell Vostrol 5568 Led Đỏ

690.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 - Dell Vostrol 5568 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn Phím Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 – Dell Vostrol 5568 Led Xanh

730.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 - Dell Vostrol 5568 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Laptop Dell Insprion N4110 4050 4040 5050, Dell Vostro 1450 1440 3450 3550

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Insprion N4110 4050 4040 5050, Dell Vostro 1450 1440 3450 3550, có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Dell Alienware M14-R3 (Có Đèn) – Keyboard Dell Alienware M14-R3

1.190.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Phím Dell Alienware M14-R3 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Dell Alienware M14X-R1 (Có Đèn) tiếng anh – Keyboard Dell Alienware M14X-R1

1.190.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M14X-R1 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Dell Inspiron 3421,5437, Vostro 2421, Latitude 3330 3440

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 3421 3437 3440 5421 5523 5437/ Vostro 2421/ Latitude 3330 3440, có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Dell Inspiron 5567, 7567, 5765, Vostro 5568

430.000,0550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 7567, 5565, 5567, 5765, 5767 - Dell Vostrol 5568 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Dell Inspiron 5568, 7569, 7579, 7460, 7466, 7467, Dell Vostro 5471

430.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 5568, 7569, 7579, 7460, 7466, 7467, Dell Vostro 5471 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Dell Inspiron 7347, 7348, 7359, 7548, XPS 9350, 9360

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 7347, 7348, 7352, 7353, 7359, 7548, XPS 9343, 9350, 9360 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Alienware M11X-R1 (có đèn) – Keyboard Dell Alienware M11X-R1 (backlight)

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M11X-R1 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Alienware M11X-R2,R3 (Có Đèn) – Keyboard Dell Alienware M11X-R2,R3

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M11X-R2,R3 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)