Hiển thị 73–84 của 91 kết quả

Phím Laptop Dell Alienware M14X-R2 (Có Đèn) tiếng anh – Keyboard Dell Alienware M14X-R2

1.190.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M14X-R2 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Alienware M15X Cable nhỏ – Keyboard Dell Alienware M15X

950.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M15X có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Alienware M15X-R1,M17X-R1 Có Đèn – Keyboard Dell Alienware M15X-R1,M17X-R1 Backlight

1.200.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M15X-R1, M17X-R1 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Alienware M17X-R4, M18-R5 (Có Đèn) – Keyboard Dell Alienware M17X-R4,M18-R5

1.100.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M17X-R4, M18-R5 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Alienware M17X-R5 (Có Đèn) – Keyboard Dell Alienware M17X-R5

1.100.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Alienware M17X-R5 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Inspiron 1420 1520 M1330 1521 1525, Vostro 1000 1400 1500 1545 (Màu Bạc)

330.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 1420 1520 M1330 1521 1525, Vostro 1000 1400 1500 1545 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Inspiron 1420 1520 M1330 1521 1525, Vostro 1000 1400 1500 1545 (Màu Đen)

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 1420 1520 M1330 1521 1525, Vostro 1000 1400 1500 1545 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Inspiron 7737 (Có Đèn) – Keyboard Dell Inspiron 7737 Backlight

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 7737 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Inspiron 9300, 6000, 6000D, D510, 9200 – Dell XPS M170,D510,D610

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Inspiron 9300, 6000, 6000D, D510, 9200 - Dell XPS M170,D510,D610 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410 – Keyboard Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410

530.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410 (Có Đèn)

690.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Latitude E3340, E3350, E5470 – Keyboard Dell Latitude E3340, E3350, E5470

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Latitude E3340, E3350, E5470 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)