Hiển thị 661–672 của 732 kết quả

Phím Laptop Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410 (Có Đèn)

690.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Latitude 3400, 5400, 5401, 5402, 7400, 7410 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Latitude E3340, E3350, E5470 – Keyboard Dell Latitude E3340, E3350, E5470

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Latitude E3340, E3350, E5470 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Vostro 3700 – Keyboard Dell Vostro 3700

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Vostro 3700 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell Vostro V3300 3400 3500, Dell Inspiron 3450

330.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell Vostro V3300 3400 3500, Dell Inspiron 3450 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell XPS 13, XPS13Z-L321X, L322X, XPS 12 (có đèn) – Keyboard Dell XPS 13, XPS13Z-L321X, L322X, XPS 12 Backlight

590.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell XPS 13, XPS13Z-L321X, L322X, XPS 12 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell XPS 14Z-L421X,15Z-L521X (có đèn) – Keyboard Dell XPS 14Z-L421X,15Z-L521X Backlight

890.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell XPS 14Z-L421X,15Z-L521X có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell XPS 7590, 9575 (Có Đèn)

1.090.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell XPS 7590, 9575 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell XPS 9365 – Backlit Keyboard Dell XPS 9365

850.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell XPS 9365 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Laptop Dell XPS 9530, Precision M3800 (Có Đèn)

890.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Dell XPS 9530, Precision M3800 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Phím Lenovo 320-14ISK, 320-14AST, 320-14IAP, 320-14IKB

520.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo 320-14ISK, 320-14AST, 320-14IAP, 320-14IKB có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo 320-15ABR, 320-15AST, 320-15IAP, 320-15IKB

520.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo 320-15ABR, 320-15AST, 320-15IAP, 320-15IKB có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo G40, G40-80, Z40-70, B40-70, S410P, 300-14ISK

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G40, G40-30, G40-45, G40-70, G40-80, Z40-70, B40-30, B40-45, B40-70, B40-80, S410P, 300-14IBR, 300-14ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)