Hiển thị 673–684 của 732 kết quả

Phím Lenovo G50, G50-70, B51-35, Z50-70, Flex 2-15

320.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G50, G50-70, G50-75, G50-80, B51-35, Z50-70, Z51-70, Flex 2-15 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideadpad 110-14, 110-14IBR, 110-14ISK

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideadpad 110-14, 110-14AST, 110-14IBR, 110-14ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad 100S-11IBY

390.000,0530.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad 100S-11IBY có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad 110-15ACL, 110-15IBR

460.000,0600.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad 110-15ACL, 110-15IBR có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad 110-15ISK -Keyboard Ideapad 110-15ISK

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad 110-15ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad 110S-11IBR

590.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad 110S-11IBR có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo IdeaPad 120S-11IAP

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad 120S-11IAP có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo IdeaPad S110, S206 – Keyboard IdeaPad S110

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad S110, S206 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad S12 – Keyboard Lenovo Ideapad S12

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad S12 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad U260 – Keyboard Ideapad U260

500.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad U260 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo S10 Màu Đen – Keyboard Lenovo S10

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo S10 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo S10-3S Màu Trắng – Keyboard Lenovo S10-3S

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo S10-3S có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu trắng)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)