Hiển thị 109–120 của 159 kết quả

Phím IBM Thinkpad SL300, SL400, SL500

790.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM Thinkpad SL300, SL400, SL500 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím IBM Thinkpad T60, T61, Z60T, Z61, T400, T500

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM Thinkpad T60, T61, Z60T, Z61, T400, T500 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím IBM Thinkpad X300, X301 – Keyboard IBM X300, X301

950.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM Thinkpad X300, X301 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím IBM Thinkpad X40, X41 – Keyboard IBM X40, X41

790.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM Thinkpad X40, X41 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím IBM Thinkpad X60, X61 – Keyboard IBM Thinkpad X60, X61

690.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM Thinkpad X60, X61 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím IBM X200, X201 – Keyboard IBM X200, X201

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM X200, X201 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo 320-14ISK, 320-14AST, 320-14IAP, 320-14IKB

520.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo 320-14ISK, 320-14AST, 320-14IAP, 320-14IKB có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo 320-15ABR, 320-15AST, 320-15IAP, 320-15IKB

520.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo 320-15ABR, 320-15AST, 320-15IAP, 320-15IKB có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo G40, G40-80, Z40-70, B40-70, S410P, 300-14ISK

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G40, G40-30, G40-45, G40-70, G40-80, Z40-70, B40-30, B40-45, B40-70, B40-80, S410P, 300-14IBR, 300-14ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo G50, G50-70, B51-35, Z50-70, Flex 2-15

320.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G50, G50-70, G50-75, G50-80, B51-35, Z50-70, Z51-70, Flex 2-15 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideadpad 110-14, 110-14IBR, 110-14ISK

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideadpad 110-14, 110-14AST, 110-14IBR, 110-14ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Ideapad 100S-11IBY

390.000,0530.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad 100S-11IBY có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)