Hiển thị 49–60 của 159 kết quả

Bàn phím Lenovo Thinkpad E470, E475 (Phím có Chuột )

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad E470, E475 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có chuột)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad E520, E525 – Keyboard Lenovo Thinkpad E520, E525

650.000,0800.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad E520, E525 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng (Phím loại Thường bảo hành 6 tháng, Phím Tốt bảo hành 12 tháng)
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad E530, E530C, E535 Có Chuột

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad E530, E530C, E535 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad E531, E540, W540, T540P, L540 Có Chuột

800.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad E531, E540, W540, T540P, L540 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad E550, E555, E560 – Keyboard Lenovo Thinkpad E550, E555, E560

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad E550, E555, E560 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad E550, E555, E560 Có Chuột

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad E550, E555, E560 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có chuột)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo ThinkPad Edge E40, E50

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad Edge E40, E50 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo ThinkPad Edge E50, E40 có chuột

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad Edge E40, E50 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có chuột)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo Thinkpad L410, L420, SL510, L512, L412

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad L410, L420, L510, L520, SL410, SL510, L512, L412 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có chuột)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo Thinkpad T410, X220, T520, W510, T400S

620.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad T410, T410i, T410S, T420, T420S, X220, T510, T520, W510, W520, T400S có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad T430, T530, X230, W530

670.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad T430, T530, X230, W530 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad T440, E440, T450, T460

460.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad T440, T440P, T440S, E440, E431, T431S, T450, T460 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)