Hiển thị 61–72 của 159 kết quả

Bàn phím Lenovo Thinkpad T460S – Keyboard Lenovo Thinkpad T460S

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad T460S có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad T470, T480 – Keyboard Lenovo Thinkpad T470, T480

1.290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad T470, T480 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có chuột)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Thinkpad T480S, E480, L480, E490, E495, L490

1.050.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad T480S, E480, L480, E490, E495, L490 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 Carbon Có Đèn

1.190.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Carbon có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 Nguyên Bệ Chuẩn Tiếng Anh

1.650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Nguyên Bệ Phím Chuẩn Tiếng Anh)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 Có Đèn Nguyên Bệ

1.690.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Nguyên Bệ Phím)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo U300, U300S, U300E, B490S

600.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo U300, U300S, U300E, B490S có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo U330P Nguyên Bệ Phím Có Đèn nền

900.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo U330P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Nguyên bệ phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo U330P, U430P – Keyboard Lenvovo U330P

600.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo U330P, U430P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo U350, Y650 – Keyboard Lenovo U350, Y650

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo U350, Y650, Y650A có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo U350, Y650, Y650A màu trắng

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo U350, Y650, Y650A có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu trắng)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo U400 – Keyboard Lenovo U400

590.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo U400 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)