Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bàn Phím Gateway ID49, Acer TravelMate 8481

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Gateway ID49, Acer TravelMate 8481 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Gateway KAL90, TC7804U

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Gateway KAL90, TC7804U có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Gateway MT6820, 6839, MX6447, 6750, NX570

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Gateway MT6820, 6821, 6830, 6831, 6832, 6833, 6835, 6836, 6839, MX6447, 6448, 6453, 6708, 6710, 6750, NX570 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Gateway MX3000, 4000, M210, M320, MX3500

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Gateway MX3000, 4000, M210, M320, MX3500 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Gateway NV40, NV4001C, NV4005C, NV4014C

470.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Gateway NV40, NV4000, NV4001C, NV4005C, NV4014C có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Gateway W350, T6800, M1615, T63, SA1, M6705

370.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Gateway W350, W650, T6800, M1600, M1615, T63, T6313, M6000, SA1, SA6, M6317, M6705 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)