Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bàn Phím Toshiba Satellite A200, M200, A305, L300, M300

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite Satellite A200, A205, M200, A300, A305, L300, M300 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite A660, P770, P775, P750

400.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite A660, A665, P755, P770, P775, P750 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite C40-B, C40-C, B201E, B206E

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite C40-B, C40D-B, C40-C, B201E, B206E có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite C50B, C55B, C55D, R50B

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite C50B, C55B, C55D, R50B có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite C850, C855, S55, L850, L870, L875

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite C850, C850D, C855, C855D, S55, L850, L850D, L855, L855D, L870, L875 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite L645, L640, C640, C645, 745, B40A

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite L645, L640, C640, C645, C600, L635, 745, B40A có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite L840, C840, C800, L40A

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite C850, C850D, C855, C855D, S55, L850, L850D, L855, L855D, L870, L875 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite M60, M65, P100, P105

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite M60, M65, P100, P105 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite M640, M645, P745

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite M640, M645, P745 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite U200, Portege M200, M400, R100

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite U200 U205, Portege M200, M400, R100 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Toshiba Satellite U40, U40T – Keyboard Toshiba U40

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Toshiba Satellite U40, U40T có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)