Hiển thị 1–12 của 172 kết quả

Bàn phím HP 1200 – Keyboard HP 1200

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 1200 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14AB, 14PA, 13U Màu Bạc Có Đèn

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14AB, 14PA, 13U có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14AB, 14PA, 13U Màu Đen

470.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14AB, 14PA, 13U có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14AB, 14PA, 13U Màu Đen Có Đèn

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14AB, 14PA, 13U có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14AC, 14AF, HP 240 G4, 245 G4 , 246 G4

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14AC, 14AF, HP 240 G4, 245 G4 , 246 G4 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14BA, 14BS, 14BF, 14CM, 240 G7, 245 G7, 348 G5 Màu Bạc

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14BA, 14BS, 14BF, 14CM, 240 G7, 245 G7, 348 G5 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14BA, 14BS, 14BF, 14CM, 240 G7, 245 G7, 348 G5 Màu Bạc Có Đèn

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14BA, 14BS, 14BF, 14CM, 240 G7, 245 G7, 348 G5 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14BA, 14BS, 14BF, 14CM, 240 G7, 245 G7, 348 G5 Màu Đen

470.000,0550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14BA, 14BS, 14BF, 14CM, 240 G7, 245 G7, 348 G5 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14V, 14P – Keyboard HP 14V, 14P

450.000,0550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14V, 14P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 14V, 14P Có đèn – Keyboard 14V, 14P Backlight

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 14V, 14P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 15AB, 15AU, Omen 15AX, HP Envy M6P Màu Bạc Có Đèn Tiếng Anh

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 15AB, 15AU, Omen 15AX, HP Envy M6P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím HP 15AB, 15AU, Omen 15AX, HP Envy M6P Màu Đen Châu Âu

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop HP 15AB, 15AU, Omen 15AX, HP Envy M6P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)