Hiển thị 1–12 của 159 kết quả

Bàn Phím IBM X100, X100E, X120E, E10

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng IBM X100, X100E, X120E, E10 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Laptop Lenovo Z400, Z400A, Z400T

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Z400, Z400A, Z400T có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo 3000-G400, Y430, N220, C200, V100, F41

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo 3000-G400, G430, Y430, G450, G230, G530, N220, C466, C461, C460, C462, Y410, Y510, Y520, Y530, C100, C200, N100, N200, V100, F41, F31, N200, N440 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo 520-14ISK – Keyboard Lenovo 520-14ISK

530.000,0650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo 520-14ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo B450, G465 – Keyboard Lenovo B450, G465

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo B450, G465 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo Chromebook N22, N21, NL6L

590.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Chromebook N22, N21, NL6L có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo E40-70, E40-30, E40-80

370.000,0630.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo E40-70, E40-30, E40-80 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo E570, E575 – Keyboard Lenovo E570, E575

430.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo E570, E575 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo E570, E575 có chuột

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo E570, E575 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có chuột)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo G400AS, G405S, G40, Z410

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G400AS, G400S, G400AT, G400AM, G405S, G40, Z410 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo G460, G465, U450 – Keyboard Lenovo G460, G465, U450

370.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G460, G465, U450 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo G500S, S500, G505S, Z510 – Keyboard Lenovo G500S, S500, G505S, Z510

330.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo G500S, S500, G505S, Z510 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)