Hiển thị 13–24 của 24 kết quả

Bàn phím MSI GS65 GF63 Có đèn đỏ – Keyboard MSI GS65

1.350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI GS65 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI GT60, GT70, GT780, GT783, MS-1762

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI GT60, GT70, GT780, GT783, MS-1762 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI GT60, GT70, GT780, GT783, MS-1762 Có đèn

1.050.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI GT60, GT70, GT780, GT783, MS-1762 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI M510, M645, M660, M655 – Keyboard MSI M510, M645, M660, M655

700.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI M510, M645, M660, M655 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI U100, U120, U123, U123H, U130 Màu Đen

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI U100, U120, U123, U123H, U130 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI U100, U120, U123, U123H, U130 Màu trắng

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI U100, U120, U123, U123H, U130 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI U121 Màu Đen – Keyboard MSI U121

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI U121 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI U160, U135 Màu Đen – Keyboard MSI U160, U135

430.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI U160, U135 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI U160, U135 Màu Trắng

430.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI U160, U135 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI WS60, GS60, GS70, GE62, 6QC, 6QD, 6QF, 6QL, GE72 Có Đèn

1.100.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI WS60, GS60, GS70, GE62, 6QC, 6QD, 6QF, 6QL, GE72 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI WS60, GS60, GS70, GE62, 6QC, 6QD, 6QF, 6QL, GE72 Có đèn Led RGB

1.450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI WS60, GS60, GS70, GE62, 6QC, 6QD, 6QF, 6QL, GE72 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím MSI WS60, GS60, GS70, GE62, 6QC, 6QD, 6QF, 6QL, GE72 Màu đỏ Có đèn

1.250.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop MSI WS60, GS60, GS70, GE62, 6QC, 6QD, 6QF, 6QL, GE72 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)