Hiển thị 133–144 của 159 kết quả

Phím Lenovo Thinkpad P51S, P52S, T570, T580

1.250.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad P51S, P52S, T570, T580 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo Thinkpad P52, P72, E580, L580, E585

1.250.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Thinkpad P52, P72, E580, L580, E585 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad S3-S431, S3-S440

850.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad S3-S431, S3-S440 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad S3-S440 Có Đèn, Có Chuột

1.350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad S3-S431, S3-S440 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có chuột + có đèn)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad S3-S440, S3-S431 (Có chuột)

1.090.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad S3-S431, S3-S440 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có chuột)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad S5-S531, S5-S540

890.000,01.090.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad S5-S531, S5-S540 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng (Phím thường bảo hành 6 tháng, tốt bảo hành 12 tháng)
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad S5-S540, S5-S531 Có Đèn

1.290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad S5-S531, S5-S540 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 Có Đèn

1.450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 Nguyên Bệ Chuẩn Châu Âu

1.490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Nguyên Bệ Phím Chuẩn Châu Âu)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 Có Đèn

1.490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 3 Có Đèn

2.600.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 3 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Phím Lenovo ThinkPad X1 Gen 4 2015 Có Đèn

2.350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo ThinkPad X1 Gen 4 2015 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)