Hiển thị 13–24 của 821 kết quả

Bàn phím Acer Aspire 5951, 5951G, 8951, 8951G Có đèn

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire 5951, 5951G, 8951, 8951G có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có đèn)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire 7000, 7100, 7103, 7104, 7110, 9300, 9301, 9410, 9420, 9411

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire 7000, 7100, 7103, 7104, 7110, 9300, 9301, 9410, 9420, 9411 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire 8930G, 7530, 7730, 9800, 9810

490.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire 8930G, 7530, 7730, 9800, 9810 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire E5-473 – Keyboard Acer Aspire E5-473

450.000,0550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire E5-473 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu đen)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire E5-473 Màu trắng

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire E5-473 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu trắng)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire E5-573, E5-575, E5-722, F5-571

450.000,0550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire E5-573, E5-575, E5-722, F5-571 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu đen)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire E5-573, E5-575, E5-722, F5-571 Màu Trắng

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire E5-573, E5-575, E5-722, F5-571 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu trắng)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire M5-481, M3-481 – Keyboard Aspire M5-481, M3-481

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire M5-481, M3-481 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire P3-131, P3-171 – Keyboard Acer Aspire P3-131, P3-171

600.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire P3-131, P3-171 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire R13, R7-371 Có Đèn – Backlit Keyboard Acer Aspire R13, R7-371

700.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire R13, R7-371 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire R5-471 Có đèn – Backlit Keyboard Acer Aspire R5-471

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire R5-471 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Loại phím có đèn)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire S3-371, V5-121, Acer One 756, 725 Màu Đen

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire S3-371, V5-121, Acer One 756, 725 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)