Hiển thị 25–36 của 69 kết quả

Bàn phím Acer Aspire S3-371, V5-121, Acer One 756, 725 Màu Xám

530.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire S3-371, V5-121, Acer One 756, 725 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire S7-191 – Keyboard Acer Aspire S7-191

800.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire S7-191 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire Switch 10-SW3, SW5 / Keyboard Acer Aspire Switch 10-SW3, SW5

590.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire Switch 10-SW3, SW5 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire V5-471G, V5-431P, V5-473, Acer TravelMate P645

390.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire V5-471G, V5-431P, V5-473, Acer TravelMate P645 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire V5-473G, R3-371 – Keyboard Acer Aspire V5-473G, R3-371

550.000,0650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire V5-473G, R3-371 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire V5-473G, R3-371 Nguyên Bệ

750.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire V5-473G, R3-371 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Nguyên Bệ Phím)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire V5-531, V5-551, V5-571, Timeline Ultra M3

450.000,0550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire V5-531, V5-551, V5-571, Timeline Ultra M3 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire V5-572, V5-573, V5-552, V7-581, V7-582P Có đèn

650.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire V5-572, V5-573, V5-552, V7-581, V7-582P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire VN7-793G, AN515-41, AN515-42, AN515-51, AN515-52, AN515-53 Có đèn

950.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire VN7-793G, AN515-41, AN515-42, AN515-51, AN515-52, AN515-53 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire VX5-591G (Màu Đen Đỏ) Có đèn

1.150.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire VX5-591G có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu đen đỏ)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Aspire VX5-591G Có đèn – Backlit Keyboard Aspire VX5-591G (Màu Đen)

990.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Aspire VX5-591G có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu đen)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Acer Chromebook 15, C910, CB3-531, CB3-531-C0K9, CB5-571, CB3-431

600.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Acer Chromebook 15, C910, CB3-531, CB3-531-C0K9, CB5-571, CB3-431 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)