Hiển thị 25–36 của 159 kết quả

Bàn phím Lenovo Ideapad U530, U530P (Chuẩn Châu Âu) Có Đèn

850.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad U530, U530P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím chuẩn Châu Âu)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Ideapad U530, U530P (Tiếng Anh) Có Đèn

850.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad U530, U530P có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo IdeaPad V480, V485 – Keyboard Lenovo IdeaPad V480, V485

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad V480, V485 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo IdeaPad V490 – Keyboard Lenovo IdeaPad V490

550.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad V490 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn Phím Lenovo Ideapad Y400S (Core i)

450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad Y400S (Core i) có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Ideapad Y450, B460, Y560 Màu Đen

350.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad Y450, Y550, B460, Y460, Y560 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Ideapad Y470, Y470N, Y470P, Y471, Y471A

470.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad Y470, Y470N, Y470P, Y471, Y471A có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Ideapad Y500, Y510P, Y590 ( Màu Đen Đỏ, Có Đèn)

890.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad Y500, Y510P, Y590 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo Ideapad Y550, Y450, B460, Y560

380.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo Ideapad Y450, Y550, B460, Y460, Y560 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím màu trắng)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo IdeaPad Y700, Y700-15ISK, Y700-15ACZ

1.090.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad Y700, Y700-15ISK, Y700-15ACZ có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo IdeaPad Y700, Y700-15ISK, Y700-15ACZ Nguyên Bệ Phím Có Đèn

1.290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad Y700, Y700-15ISK, Y700-15ACZ có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Nguyên Bệ Phím Có Đèn)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)

Bàn phím Lenovo IdeaPad Y700, Y700-17ISK – Keyboard Lenovo IdeaPad Y700,Y700-17ISK

990.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Lenovo IdeaPad Y700, Y700-17ISK có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Hotline: 0945009111 (zalo) - 0916999742 (zalo)