Hiển thị 37–48 của 163 kết quả

Bàn phím Asus G74 Có Khung

850.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus G74 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus G74 Có Khung Có đèn

1.050.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus G74 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus G750J, G750JH, G750JM, G750JS Màu Đen Tiếng Anh

1.100.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus G750J, G750JH, G750JM, G750JS có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus G751, G751J, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY Màu Đen Đỏ Tiếng Anh

1.200.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus G751, G751J, G751JL, G751JM, G751JT, G751JY có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 6 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus G752GS, G752, G752V, G752VL, G752VM, G752VS, G752VT, G752VY Màu Đen Đỏ Có đèn

1.450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus G752GS, G752, G752V, G752VL, G752VM, G752VS, G752VT, G752VY có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus G75V, G75VW Có Khung Có đèn

950.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus G75V, G75VW có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus GL503, GL503VD, GL503VM, GL703, GL703V, GL703VD, GL703GE, GL703GM Màu Đen Có Đèn

1.450.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus GL503, GL503VD, GL503VM, GL703, GL703V, GL703VD, GL703GE, GL703GM có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus GL552, G550, G550JK, G550JX, GL550, G551

950.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus GL552, G550, G550JK, G550JX, GL550, G551 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc. (Phím có đèn nền)
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus GL552, G550, G550JK, G550JX, GL550, G551 Màu Bạc Có Đèn Tiếng Anh

950.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus GL552, G550, G550JK, G550JX, GL550, G551 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus GL553VE, GL553VD Màu Đen Có Đèn Led RGB

1.250.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus GL553VE, GL553VD có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus GL553VW, GX553, FX753VD, FX53VD, ZX53V, ZX73, FZ53V Màu Đen Có Đèn

1.250.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus GL553VW, GX553, FX753VD, FX53VD, ZX53V, ZX73, FZ53V có chất lượng tương đương với bàn phím gốc.
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)

Bàn phím Asus K40, X8AIJ, Pro 8

290.000,0
 • Loại sản phẩm: Phím linh kiện thay thế cho bàn phím gốc của dòng Laptop Asus K40, X8AIJ, Pro 8 có chất lượng tương đương với bàn phím gốc
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Phím mới 100%
 • Hỗ trợ thay thế, lắp đặt
 • Giá thợ liên hệ hotline: 0916999742 (zalo) - 0945009111 (zalo)